Nickby-Kyrkoby frivilliga brandkår rf

N-K FBK är en av Sibbos frivilliga brandkårer och fungerar som avtalsbrandkår inom Östra-Nylands Räddningsverk.

Brandkåren grundades 1899 som en del av Sibbo Frivilliga Brandkår. Kåren är en av de få avdelningar inom det forna SFBK som har fungerat oavbrutet till i dag. Kåren registrerade sig som egen förening 1992.

Brandkåren har ett brandkårsavtal med det regionala räddningsverket och ställer upp med en släckningsenhet IU231 samt en förplägningsenhet. Släckningsenheten uppehålls av alarmavdelningen, förplägningsenheten uppehålls av damavdelningen.

Dessutom har kåren specialiserat sig på djurräddning, i huvudsak större djur som hästar och kor.

Är du intresserad av brandkårens verksamhet eller för övrigt önskar information, var då god och ring kårchef Hans-Peter Lindgren, tfn 0400-611582 eller

e-post: hans-peter.lindgren(at)kolumbus.fi